Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)Dowiedz się więcej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Koźmińska 8
63-440 Raszków
NIP 622-23-94-267

tel.: 062 734-33-13
kom.: 728 914 434

e-mail:
m-gok@home.pl

CZYNNY:
pon. 08:00-15:00
wt. 11:00-19:00
śr. 11:00-19:00
czw.08:00-15:00
pt. 08:00-15:00


(JS) DATA I GODZINA (/JS)    

 BIP  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla odbiorców oferty MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY 
W RASZKOWIE 

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RASZKOWIE z siedzibą w RASZKOWIE, ul. Koźmińska 8, 63-440 Raszków
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych w MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W RASZKOWIE, którym jest Małgorzata Puszkar biuro-m-gok@o2.pl tel. 62 734-33-13
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z form działalności statutowej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Raszkowie tj. zajęcia w kołach, klubach i zespołach zainteresowań. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
5. Kategorie wymaganych danych osobowych: a) imiona i nazwiska; b) adres do korespondencji; c) nr PESEL lub data urodzenia; d) nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany, za pomocą edytora tekstu lub grafiki.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, nie krócej niż 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz korzystał/a z form działalności statutowej oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Raszkowie. Po tym okresie wszystkie dane zostaną trwale usunięte.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.

© M-GOK w Raszkowie, All rights reserved | Polityka prywatności | Website coded by Mikipa
Panel Administracyjny