Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)Dowiedz się więcej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Koźmińska 8
63-440 Raszków
NIP 622-23-94-267

tel.: 062 734-33-13
kom.: 728 914 434

e-mail:
m-gok@home.pl

CZYNNY:
pon. 08:00-15:00
wt. 11:00-19:00
śr. 11:00-19:00
czw.08:00-15:00
pt. 08:00-15:00


(JS) DATA I GODZINA (/JS)    

 BIP  
 

Historia działalności ośrodka kultury

Początek działalności raszkowskiego domu kultury sięga daty 26 listopada 1966 r., kiedy to otwarty został nowo wybudowany obiekt, który stał się miejscem organizowania okolicznościowych uroczystości, prelekcji, zebrań i spotkań mieszkańców. W latach 1968-73 jedno z pomieszczeń budynku zajmowała Biblioteka Publiczna a do roku 1988 swoją siedzibę miał tam również Klub Rolnika.
W latach 60. i 70. działalność ośrodka nierozerwalnie związana była z działalnością lokalnych organizacji np. Koła Gospodyń Wiejskich. W budynku ośrodka kultury odbywały się akademie, spotkania, zebrania, funkcjonowała również klubokawiarnia, w której mieszkańcy chętnie spędzali wolny czas.

1 października 1983 r., po rozbudowie i modernizacji budynku, w raszkowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalno-Oświatowego 1983/84.
W wyremontowanym lokalu wielokierunkowa działalność ośrodka w jeszcze większym stopniu skupiła się na budowaniu szerokiej oferty estradowej i rozrywkowej. Na nowej scenie koncertowali m.in. grupa Pod Budą, Eleni, Henryk Zacharek, Krystyna Giżowska, Andrzej Rybiński, Danuta Stankiewicz, Gang Marcela, Hanka Bielicka czy Ewa Śnieżanka. Ośrodek gościł również z programem rozrywkowym Jerzego Kryszaka, Marcina Wolskiego i Andrzeja Federowicza.

Zamontowany w lutym 1984 r. ruchomy ekran pozwolił na projekcję filmów kinowych, która trwała od 1984 do 1990 roku. Uruchomione kino proponowało w czwartki seanse dla dorosłych oraz w niedzielne poranki dla dzieci. Pierwszym wyświetlonym na ekranie raszkowskiego kina filmem była „Parszywa dwunastka”.
W wyremontowanej i wyposażonej w fotele kinowe sali odbywały się również akademie, przeglądy artystyczne, występy zespołów folklorystycznych koncerty i spektakle teatralne.
W 1988 r. w dobudowanym skrzydle przestronne miejsce na swoje zbiory biblioteczne znalazła raszkowska Biblioteka Publiczna.

Zmiany społeczno-gospodarcze, które zaszły w Polsce na początku lat 90. XX wieku, miały zasadniczy wpływ na formę organizacyjną instytucji kultury. Finansowanie lokalnych jednostek kultury przejął samorząd terytorialny. Pomimo znacznie zredukowanych etatów ośrodek kultury w dalszym ciągu kładł duży nacisk na rozwój edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
Od 1991 r. w ośrodku odbywały się lekcje gry na instrumentach muzycznych pianinie, akordeonie i gitarze. Kolejno nstruktorami byli: Ewa Stryjakiewicz, Marzena Poczta, Radosław Grzelak, Tadeusz Oliwa, Piotr Słociński a od 2006 r. do chwili obecnej Łukasz Naczke.
W 1992 r. zawiązały się nowe koła zainteresowań: muzyczne oraz teatralne. W dalszym ciągu kontynuowane były zajęcia i turnieje szachowe organizowane przez Zenona Horyzę. Dodatkowo w murach ośrodka swoją siedzibę znalazło reaktywowane Bractwo Kurkowe. 

1993 r. był rokiem szczególnym bowiem w tym czasie powstał dziecięcy zespół wokalny „Familijny Blues”, a 1 września z inicjatywy ówczesnej dyrektor Marii Zgolińskiej reaktywowany został chór Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie, którego dyrygentem został Jerzy Wojtaszek.
W roku jubileuszu 550-lecia nadania praw miejskich dla Raszkowa, który przypadł 1994 r., ośrodek kultury aktywnie włączył się w organizację całorocznych uroczystości. Program artystyczny prezentowany podczas oficjalnego otwarcia obchodów przygotował zespół wokalny „Familijny Blues” pod kierunkiem Jolanty Droszcz. W trakcie centralnych uroczystości odbywających się w maju, teatr amatorski wystawił spektakl „Baśń o Raszku” oparty na utworze literackim ks. Bolesława Nowaka. We wrześniu odbył się koncert „Przeżyjmy to jeszcze raz”, kończący obchody 550-lecia Raszkowa.

Lata 90. w raszkowskiej kulturze to okres intensywnego rozwoju lokalnej amatorskiej działalności teatralnej oraz kolejne inicjatywy, które miały na celu stworzenie warunków do udziału w edukacji i twórczości kulturalnej dzieci i młodzieży. W ofercie kulturalnej ośrodka pojawiły się dodatkowo zajęcia teatru cieni, plastyczne, rytmiczne i taneczne. Zorganizowano zajęcia aerobiku dla dorosłych.
W 1997 r. powstały prowadzone przez instruktora M-GOK Katarzynę Pawłowską dwa nowe zespoły taneczne „PULS” i „ZETA”, które przez kolejną dekadę zdobywały wiele nagród i wyróżnień w konkursach oraz przeglądach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
W maju odbyły się 1. Gminne Prezentacje Zespołów Szkolnych, które były okazją do zaprezentowania twórczości artystycznej lokalnych placówek oświatowych.
Tradycją stały się zajęcia Akcja Lato i Akcja Zima, podczas których najmłodsi w czasie wolnym od zajęć szkolnych mogą w atrakcyjny sposób spędzać czas, biorąc udział
w spektaklach, zajęciach artystycznych, wycieczkach i zabawach integracyjnych.

W pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia ośrodek kultury zwiększył znacznie zasięg swojej działalności. Adresatami oferty oprócz społeczności lokalnych skupionych na terenie miasta i gminy Raszków, stali się uczestnicy największych lokalnych imprez plenerowych Powitania Lata, organizowanego w czerwcu oraz Dożynek Gminnych odbywających się zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia. "Powitanie Lata" dzięki pojawiającym się na scenie popularnym gwiazdom polskiej muzyki pop przyciąga tłumy uczestników z całego województwa. W ostatnich latach zagrali na raszkowskiej scenie m.in. Sylwia Grzeszczak, De Mono, Rafał Brzozowski, zespół Łzy, Mesajah czy Anna Wyszkoni.
Dożynki Gminne, choć skierowane głównie do lokalnej społeczności przyciągają nie mniejszą rzeszę miłośników dobrej plenerowej zabawy. Oprócz zaproszonych zespołów muzycznych głównym punktem programu są tradycyjne obrzędy dożynkowe wykonywane przez rodzime zespoły ludowe i folklorystyczne. Uroczystościom dożynkowym towarzyszą także Gminne Prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich oraz wystawy maszyn rolniczych.

W kwietniu 2005 roku chór Towarzystwo Śpiewu zorganizował 1. Raszkowskie Spotkania Muzyczne, które wpisały się w kalendarz stałych imprez kulturalnych.

W czerwcu 2006 roku zakończył się kolejny remont budynku M-GOK w ramach projektu ”Dom Kultury – mały ale piękny”. Całkowita wartość projektu wyniosła 625.402,64 zł, wkład własny Gminy zamknął się w kwocie 175.402,64 zł. Inwestycja obejmowała remont sali widowiskowej, głównego holu, toalet oraz odnowienie elewacji budynku.

Od 2007 roku przy M-GOK zaczął swą działalność dzicięco-młodzieżowy zespól ludowy „Swojacy”, prowadzony przez Jolantę Marszał. Z czasem zespół został podzielony na dwie grupy wiekowe. Młodzi tancerze mają w swym programie tańce wielkopolskie, tańce narodowe, tańce lubelskie, sądeckie, rzeszowskie, tańce Beskidu Żywieckiego, zielonogórskie winobranie, wielkopolskie obrzędy: dożynki „Wieniec Wielkopolski”, inscenizację „Podkoziołek u Biskupian”, zwyczaj chodzenia z gaikiem „Nowe latko” oraz kolędy i pastorałki w formie tanecznej. W 2013 r. zespół za całokształt swej działalności otrzymał od Starosty Ostrowskiego nagrodę "Laur Kultury".

W 2008 roku odbył się 1. Konkurs Piosenki „MIKROFONIK”, obejmujący swoim zasięgiem województwo wielkopolskie. Należy dodać, że z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych wokalistów z całej wielkopolski, dla których nagrodą w konkursie jest udział w nagraniu płyty.
Z imprez cyklicznie organizowanych prze ośrodek warto wymienić także raszkowskie Finały WOŚP, koncerty z okazji Gminnego Dnia Kobiet oraz Raszkowską Gwiazdorynkę.

Pod koniec 2009 roku M-GOK zrealizował projekt „Bliżej muzyki – bliżej świata”, w ramach którego powstał pierwszy lokalny zespół muzyki dawnej „Effascinato”, prowadzony przez Łukasza Naczke. Zespół już w pierwszych latach swojej działalności prezentował bardzo wysoki poziom artystyczny, co pozwoliło sięgać młodym muzykom po najwyższe nagrody w ogólnopolskich konkursach.
W roku 2009 powstał też kolejny zespół ludowy „Głogowianie” złożony z dziewięciu par tanecznych, głównie małżeńskich. Zaangażowanie tancerzy oraz przywiązywanie wagi do szczegółów ludowej tradycji tanecznej zaowocowały wieloma nagrodami na przeglądach i konkursach oraz Nagrodą Starosty Ostrowskiego "Laur Kultury 2012".

Cały czas dbano o kontynuowanie i poszerzanie form zajęć wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
W maju 2009 roku ośrodek kultury zorganizował I Gminne Prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, które stały się piękną tradycją towarzyszącą od 2015 roku Gminnym Dożynkom. Od stycznia 2011 roku dzieci mogły rozwijać swoją kreatywność i talent manualny na zajęciach plastycznych "HANDMADE", prowadzonych przez naszą instruktorkę Emilię Pieniężną-Strzelecką. W 2013 roku zaczął działać klub rękodzielniczy „Podziel się pasją”, skupiający lokalnych artystów rękodzielnictwa.

W roku 2016 r. rozpoczął swoją działalność zespół folklorystyczny "Jankowianie Zaleśni", który kultywuje tradycje ludowych piosenek, regionalnych zwyczajów i gwary wielkopolskiej.

Ostatnią zrealizowaną przez M-GOK inicjatywą było stworzenie pierwszej w Raszkowie galerii sztuki. Uroczyste otwarcie „Galerii Pod Sceną”, zorganizowane 25 listopada 2017 roku zainaugurowała wystawa obrazów Stanisława Btrajera.
Na co dzień w galerii odbywają się zajęcia, które mają za zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży świat sztuk plastycznych i malarstwa współczesnego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z działającymi na terenie miasta i gminy instytucjami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi. Jest siedzibą wielu lokalnych organizacji: Koła Emerytów i Rencistów, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Ludowego Klubu Sportowego oraz Koła Gminnego Związku Kombatantów.

Możliwość realizowania wszystkich kulturalnych i artystycznych przedsięwzięć oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych możliwa jest dzięki dużemu poparciu władz Raszkowa. Mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w bardzo prężnie działających kołach muzycznych, chóralnych, wokalnych, plastycznych, tanecznych i teatralnych.
Z dużym powodzeniem i artystycznymi sukcesami funkcjonują zespoły działające pod kierunkiem instruktorów M-GOK:

- Zespoły muzyki dwnej „Effascinato”, „Invictus”, „Tibia Fortis” i „Laudis Venti”
- Chór Towarzystwo Śpiewu
- Zespół wokalny „Trema”
- Zespół ludowy „Swojacy”
- Zespół ludowy „Głogowianie”
- Zespół folklorystyczny „Jankowianie Zaleśni”
- Teatr „Trzy Po Trzy”
- Teatr dziecięcy „Igraszka”
- Zespoły taneczne „Duet” i „Puls”
© M-GOK w Raszkowie, All rights reserved | Polityka prywatności | Website coded by Mikipa
Panel Administracyjny