Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)Dowiedz się więcej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Koźmińska 8
63-440 Raszków
NIP 622-23-94-267

tel.: 062 734-33-13
kom.: 728 914 434

e-mail:
m-gok@home.pl

CZYNNY:
pon. 08:00-16:00
wt. 11:00-19:00
śr. 11:00-19:00
czw.08:00-15:00
pt. 11:00-19:00


(JS) DATA I GODZINA (/JS)    
                

REGULAMIN

1. Wszystkie osoby biorące udział w grze Laser Tag są zobowiązane do zarejestrowania się, zapoznania z Regulaminem
oraz do stosowania zasad zawartych w regulaminie.

2. Rejestrując się w grze wyrażasz zgodę na wykorzystywanie wizerunku
swojego/swojego dziecka przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora,
na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie,
także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji wydarzenia, materiałach służących popularyzacji działań
w zakresie działalności organizatorów poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
mediach elektronicznych (w szczególności na stronach internetowych), prasie i folderach.

3. Administratorem twoich/twojego dziecka danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie
i wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich w celach zgłoszeniowych. 

4. Formularz zgłoszeniowy służy do wstępnego zgłoszenia.

5. Pełne zgłoszenie jest wykonane po opłaceniu wstępnego zgłoszenia,
wydawany jest wtedy karnet z godziną udziału.
Wpłaty potwierdzającej zgłoszenie należy dokonać w placówce M-GOK do 7 sierpnia 2018 r.
Zgłoszenia nie potwierdzone wpłatą dokonaną do 7 sierpnia 2018 r. w dniu następnym
tj. 8 sierpnia zostają anulowane.

6. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość rejestracji podczas wydarzenia.

7. Pełne zgłoszenie umożliwia pewny udział w grze i o czasie proponowanym w zgłoszeniu.

8. Osoby przebywające na terenie obszaru gry oraz w jego okolicach są zobowiązane do zachowywania się
w sposób niezagrażający innym osobom przebywającym na tym obiekcie/terenie.

9. Podczas rozgrywek nie wolno spożywać alkoholu, palić tytoniu ani zażywać środków odurzających.
W grze mogą brać udział wyłącznie osoby trzeźwe, niebędące pod wpływem środków odurzających.

10. Sprzęt, w szczególności broń, nie może być wynoszony poza obszar gry oraz miejsce przeznaczone do odpraw.

11. Czas rozgrywki to około 30 minut.

12. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie i młodzież powyżej 15 roku życia - po pisemnym wyrażeniu zgody
rodzica/opiekuna prawnego.


Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie bądź e-mailowo na numery i adresy podane na stronie mgok.net
© M-GOK w Raszkowie, All rights reserved | Polityka prywatności | Website coded by Mikipa
Panel Administracyjny